Ekonomický think tank
zaměřený na veřejné finance.

Publikace.

Projekty.

zIndex.cz

2012+

Hodnocení zadavatelů veřejných zakázek (Econlab).

Zindex preview

PolitickeFinance.cz

2013+

Monitor financování politických stran.
 

Zindex preview

Rekonstrukce státu

2012+

Jsme jednou z 5 garantských organizací Rekonstrukce státu.

Zindex preview

Naše mise: datově orientovaný
ekonomický výzkum s dopady
do veřejné politiky.

Poslední příspěvky na blogu.